(O´zbek) Tadbirkorlik faoliyatining takomillashtirilgan yangi tizimi

2/2017

Извините, этот техт доступен только в “Узбекский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

     Мамлакатимизда кичик биз­нес ва хусусий тад­биркорликни жадал ривожлантириш учун қу­лай шарт-шароит яратиш, хусусий мулк муҳофазаси ва кафолатларининг ҳуқуқий механизмларини янада мустаҳкамлаш, тадбиркорлик йўлидаги бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, инвестиция муҳити ва ишбилармонлик ҳо­латини яхшилаш­га қаратилган чора-тадбирлар изчил амалга оширилмоқда. Давлатимиз томонидан хусусий тадбиркорлик сек­торини ривожлантириш, уларнинг ташаббусини рағбатлантириш учун барча зарур шарт-шароитлар яра­тиб берилмоқда. Бу ташаббус ҳу­ку­мат томонидан қўллаб-қувват­лана­ётгани учун ҳам, мамлакатимизда ки­чик бизнес ва хусусий тадбиркорлик кун сайин ривожланиб, янги бос­қичга кўтарил­моқда. Мазкур соҳада бу­тун мамлакат, шу билан бирга ҳу­дудлар бўйича ижобий натижаларга эришилаётгани бунинг яққол тасди­ғидир.
     Бугунги кунда республикамизда 525 мингдан зиёд тадбиркорлик субъ­екти фаолият юритмоқда. Мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотининг 56 фо­издан ортиғи кичик ва хусусий биз­нес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилаётган бўлиб, улар рес­публикамиз меҳнатга лаёқатли аҳо­ли­сининг 78 фоиздан ортиғини иш би­лан таъминламоқда.
     Таъкидлаш лозимки, мустақиллик йилларида хусусий мулкдорликнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини, давлат, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва назорат органлари билан ўзаро муносабатларда ҳуқуқий устуворликни, хусусан, уларнинг фаолия­тига асоссиз аралашувлардан ишонч­ли ҳимоя қиладиган мустаҳкам қо­нунчилик базаси яратилди.
     Ўзбекистон Республикаси Президентининг жорий йилнинг 19 июнь куни қабул қилинган «Бизнеснинг қо­ну­ний манфаатлари давлат томонидан муҳо­фаза қилиниши ва тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш ти­зимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони мазкур йўлдаги долзарб масалаларни ечиш учун янги, самарали тизим бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз.
     2017–2021 йилларда Ўзбекистон Рес­публикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйи­ча Ҳа­ракатлар стратегиясига киритилган бизнес соҳаси вакиллари ва давлат органлари ўртасида самарали муло­қот ва фойдали ҳамкорлик ме­ханизмларини йўлга қўйиш, хусусий мулк ва тадбиркорликнинг ҳуқуқ ва қону­ний манфаатларини ишончли муҳо­фаза қилиш кафолатларини ку­чайти­риш, вилоятлар ва туманларда биз­нес-муҳитини такомиллаштириш ма­салалари бўйича, шунингдек тадбиркорлик субъектларига, аввало, ви­лоятлар, шаҳар ва туманларда сифатли давлат хизматлари тақдим этилишини таъминлаш ижро органлари ва тад­биркорлик тузилмалари ўзаро ҳам­корлигини, айниқса, энди фаолият бош­лаган субъектларни қўллаб-қув­ватлашнинг янги, самарали тизимини яратишни тақозо этади. Фармонга кў­ра, мазкур вазифаларнинг ҳал этилиши тадбиркорлик субъектларини бирлаштириб турувчи Ўзбекистон Рес­пуб­ликаси Савдо-саноат пала­таси томонидан таъминланиши назарда ту­тилган. Алоҳида таъкидлаш ­лозимки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур фармони аввало тадбиркорлик фаолияти ривожланиши ва бизнеснинг қонуний манфаатлари муҳофазасини, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси фаолиятини тубдан такомиллаштирилишини назарда тутади. Ху­су­сан, тадбиркорларни ҳар томонла­ма қўллаб-қувватлаш, ҳуқуқларини муҳофаза қилиш, мамлакатимиз аҳо­ли­сини тадбиркорликка жалб этиш, ишбилармонлик ва инвестиция му­ҳи­тини янада яхшилаш, тадбиркорлик субъектларига биз­несни ташкил этиш, ривожланти­ришда амалий ёрдам кўрсатиш, давлат органлари билан ўзаро ҳамкор­лик самарадорлигини ўрнатиш каби вазифалар шулар жумласидандир.
     «Бизнеснинг қонуний манфаатлари давлат томонидан муҳофаза қи­линиши ва тадбиркорлик фаолия­тини янада ривожлантириш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги мазкур фармонга мувофиқ, Савдо-саноат палатаси меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат­лар лойиҳаларининг тадбиркорлик фаолиятига таъсирини баҳолаш тўғ­рисидаги хулосани бериш бўйича ва­колатли орган этиб белгиланди.
     Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси олдига қўйилган ва­зифаларни ҳамда берилган қўшимча ҳуқуқ ва ваколатларни тўлиқ ва сама­рали амалга ошириш мақсадида мазкур фармон ижроси доирасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Сав­до-са­но­ат палатаси фаолиятини ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори қа­бул қилинди. Қарорда Савдо-саноат палатасининг ташкилий-бошқарув ту­зилмасини тубдан такомиллаштириш назарда тутилган.
     Мамлакатимизда хусусий мулк ва тадбиркорликни янада ривожлантириш аҳоли турмуш даражаси ошири­лишига хизмат қилади. Зеро, респуб­ликамиз иқтисодиётига чет эл инвес­тицияларининг кенг кўламда жалб қи­линиши маҳаллий ишлаб чи­қарув­чиларнинг ташқи бозорларда муносиб ўрин эгаллашлари учун йўл очиб беради. Бу борада сифатли давлат хизматлари тақдим этилиши му­ҳим аҳамият касб этади.
 
Зуҳра ЭРГАШЕВА,
«O‘zIA» мухбири

РЕКОМЕНДОВАТЬ ДРУЗЬЯМ

 • сделать заказ

  сделать заказ
 • АФИША

 • Реклама

 • АРХИВ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА

 • Контакты

  chekIn г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 55.

  mailSmall info@evu.uz

  phone+99871 239-11-25, +99897 773-22-91.

 • Подписка на новости

  Чтобы подписаться на наши новости, впишите свой e-mail
 • Любое воспроизведение или использование выдержек из публикаций может быть произведено только с письменного согласия редакции; при перепечатке материалов обязательна ссылка на источник.