Извините, этот техт доступен только в “Узбекский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

     Фикримизча, енгил саноат маҳсу­лотлари ишлаб чиқаришда халқаро сифат стандартлари ва техник регламентларга риоя этилишига жиддий эътибор қаратиш ҳамда лойиҳаларни амалга оширишда ва янги лойиҳалар­ни ишлаб чиқишда экология ва ат­роф-муҳит муҳофазаси бўйича қонун ҳуж­жатларида белгиланган талаб­ларга риоя этилишини таъминлаш зарур.
     Амалга оширилган прогноз кўрсаткичларига эришиш учун тўқима­чилик корхоналарида жаҳон стандартига жавоб берадиган ва экспорт­боп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни таъминлайдиган замонавий юқори технологияли ишлаб чиқаришни ташкил этиш стратегияларини ишлаб чи­қиш, тўқимачилик саноати корхоналари инфратузилмасини ривож­лантириш, соҳага замонавий асбоб-ускуна ва техникалар, технологик линиялар ва модуллар, инновацияларни жорий этиш ҳисобига юқори технологияли, жаҳон бозорларида рақобатбардош маҳсулотларни кенг кўламда ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш лозим.
     Миллий иқтисодиёт рақобатбар­дош­лигини таъминлашда саноатнинг етакчи ўрин тутишини ҳисобга олиш, диверсификациялаш асосида саноат­нинг барқарор ўсиш суръатларини таъ­минлаш, рақобатбардошликка эри­шиш учун эса қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш зарур:
     ● технологик жараёнларни такомиллаштириш ҳамда хомашё, материал ва энергия ресурслари сарф меъёрини 10–15 фоизга камайтириш ҳисобига таннархни пасайтириш ва ишлаб чиқариш харажатларини қис­қар­тириш, 2016 йилда саноатга сарф­ланадиган энергия улушини камида 30 фоизга камайтириш;
     ● ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражасини ва саноат бўйича йилига меҳнат унумдорлигини 6–7 фоизга ошириш, фойдаланиш ҳамда ноишлаб чиқариш харажатларини қисқартириш, ходимлар сонини оптималлаштириш;
     ● саноат тармоғида фаолият кўрсатаётган йирик корхоналардаги маъ­нан ва жисмонан эскирган ишлаб чи­қариш воситаларини янгилашни жа­даллаштириш, ишлаб чиқариш қув­ватларини модернизациялаш, кор­хоналарга жаҳон андозалари талаблари даражасидаги замонавий технологияларни жадал жорий этиш;
     ● ишлаб чиқаришни самарали ди­версификациялашуви ва анъанавий тарзда тармоқлар экспортини (нефть-газ саноати, рангли металлургия, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари­ни қайта ишлаш, шу жумладан, пахтани) таъминловчи хомашё ресурсларини қайта ишлашни чуқурлашти­риш бў­йича инновацияларни қўллаш;
     ● кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик иштирокида фан сиғим­корлиги юқори бўлган, энг замонавий технологик лойиҳалар доирасидаги инновацияларни молиялаштириш Фондини ташкил этиш;
     ● йирик корхоналарга инвестицияларни жалб қилиш ва юқори технологик маҳсулотлар экспортини қўл­­лаб-қувватлаш бўйича самарали хал­­қаро инновацион ҳамкорликка жалб қилиш механизмларини яратиш;
     ● маҳаллий маҳсулотлар сотиш бозорларини чуқур тадқиқ этиш ва уларнинг мос сегментлардаги ўрнини аниқлаш йўналишларида маркетинг тадқиқотларини амалга ошириш;
     ● бозор «сигналлари»нинг доимий мавжуд масштаби, турли хил то­вар ва хизматларга истиқболдаги та­лаби, уларнинг техник, иқтисодий ва эксплуатацион даражасига талаб­лар мониторингини (ички ва ташқи) ташкил этиш;
     ● технологиялар трансферти со­ҳа­сида халқаро ҳамкорликнинг ҳуқу­қий механизмларини яратиш;
     ● юқори технологик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш учун божхона қонунчилиги ва маъ­мурчилигини такомиллаштириш;
     ● корхоналарнинг молиявий самарадорлигини ошириш: саноат корхоналари таркибининг молиявий ме­нежер ва бошқарувчилар тайёрлаш тартибини талаблар даражасига етказиш.
     Ўзбекистоннинг саноат-инновацион ривожланиш стратегияси иқти­содиётни диверсификациялаш ва мо­дернизация қилиш, маҳсулотлар­нинг рақобатбардош турларини ишлаб чиқариш ва товарлар экспортини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратиш асосида мамлакатнинг ривожланиши мақсад қилиб қўйил­ган.
     Хулоса қилиб айтиш мумкинки, бугунги кунда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг асосий устувор йўналишларидан бири сифа­тида мамлакатимизни ижтимо­ий-иқ­тисодий ривожлантиришга қа­ратил­ган узоқ муддатли стратегик мақсадни амалга ошириш ва Ўзбекистоннинг жаҳон бозоридаги рақо­батдошли­гини таъминлаш ва мавқе­ини мус­таҳкамлашга йўналтирилган таркибий ўзгаришлар ва юксак технологияли замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ри­вожлантириш талаб этилмоқда.
 
Акбар СУЛТОНОВ,
ТДИУ тадқиқотчиси

РЕКОМЕНДОВАТЬ ДРУЗЬЯМ

 • Вышел в свет

  1/2020

  № 1/2020

 • сделать заказ

  сделать заказ
 • РЕКЛАМА

 • Купить журнал

 • АРХИВ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА

 • Контакты

  chekIn г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 55.

  mailSmall info@evu.uz

  phone+99871 239-11-25, +99897 773-22-91.

 • Подписка на новости

  Чтобы подписаться на наши новости, впишите свой e-mail
 • Любое воспроизведение или использование выдержек из публикаций может быть произведено только с письменного согласия редакции; при перепечатке материалов обязательна ссылка на источник.